Aktualności

Spotkanie z Partnerami na Miodnym Szlaku

Miodna Konferencja

26 października 2021 roku, miało miejsce ważne wydarzenie na Miodnym Szlaku. Po 2,5 rocznej pracy zespołu Fundacji Po Zdrowie Do Natury, nad koncepcją znaku marki lokalnej Miodny Szlak, wykonaniu szeregu prac związanych z budowa marki i promocją znaku. Spotkaliśmy się z naszymi Partnerami, by omówić dotychczasową współpracę i zaplanować wspólne działania promocyjne na 2022 rok.Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym przedstawicielom władz samorządowych : Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta Nowego Sącza, Gminy Łabowa, Gminy Grybów, UMIG Stary Sącz, UMIG Piwniczna-Zdrój, Gminy Łącko, Gminy Kamionka Wielka , Nadleśniczym Lasów Państwowych z Nawojowej i Starego Sącza, Parku Krajobrazowego, Polskiemu związkowi Pszczelarstwa, oraz firmom i osobom działającym na Miodnym Szlaku, za tak liczne przybycie. Dziękujemy również za życzliwe przyjęcie i deklarację wspólnego działania na rzecz promocji całego powiatu nowosądeckiego pod marką lokalną Miodny Szlak.Przed spotkaniem odbyła się konferencja prasowa, na która przybyło wielu dziennikarzy

Kliknij aby poznać ofertę