kwiatek

„Przybyłem – tak Panie kazałeś
Pokochałem – wszak Uroczyskiem Kamiannę nazwałeś
Pozostałem – rozkazu odwrotu nie dałeś…”

O Fundacji Po Zdrowie do Natury

W życiu człowieka najważniejsze jest zdrowie - fizyczne, psychiczne i emocjonalne. Zwracaj uwagę na każdy z tych elementów. Dbaj, uważaj na nie i pielęgnuj.

Celem Fundacji jest promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej poprzez wskazanie zdrowego odżywiania jako podstawowej zasady utrzymania dobrego stanu zdrowia i zapobiegania chorobom. Prowadzimy także działalność edukacyjną w zakresie wiedzy w dziedzinie zdrowego żywienia, jak również działamy na rzecz profilaktyki chorób, zwłaszcza związanych z rozwojem chorób cywilizacyjnych.

Jako fundacja wspieramy również działania proekologiczne, rolnictwo naturalne oraz zwiększamy świadomość społeczeństwa w tym zakresie. Propagujemy także rozwój turystyki ekologicznej, turystyki kulinarnej, jak również upowszechniania kultury i sztuki lokalnej oraz różnorodności kulturowej.

Zarząd Fundacji

Renata Stelmach

Renata Stelmach

Prezes Fundacji
Andrzej Tamioła

Andrzej Tamioła

V-ce Prezes Fundacji

Rada Fundacji

Wiesława Misterka

Przewodnicząca Rady Fundacji

Aleksandra Kucia

Członek Rady Fundacji

Małgorzata Adamska

Członek Rady Fundacji
Beata Chochla

Beata Bernady-Chochla

Członek Rady Fundacji
Renata Maślanka

Renata Maślanka

Członek Rady Fundacji
Anna Górka

Anna Górka

Sekretariat Biura Fundacji
Fundacja po zdrowie do natury

''Czas i zdrowie to dwa cenne skarby, których nie rozpoznajemy i nie doceniamy dopóki się nie wyczepią'' - Denis Waitley

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, upowszechniamy wiedzę i najnowsze osiągnięcia w zakresie profilaktyki antynowotworowej. Organizujemy również wydarzenia lokalne, wyjazdy objazdowe, degustację oraz wczasy i obozy tematyczne.

Realizujemy także program wpierający działania propagujące sport i turystykę czynną, tworzenie infrastruktury w rejonach o bogatych walorach krajobrazowych, turystycznych i słabo rozwiniętej infrastrukturze.