kwiatek

„Przybyłem – tak Panie kazałeś
Pokochałem – wszak Uroczyskiem Kamiannę nazwałeś
Pozostałem – rozkazu odwrotu nie dałeś…”

O Fundacji Po Zdrowie do Natury

W życiu człowieka najważniejsze jest zdrowie - fizyczne, psychiczne i emocjonalne. Zwracaj uwagę na każdy z tych elementów. Dbaj, uważaj na nie i pielęgnuj.

Celem Fundacji jest promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej poprzez wskazanie zdrowego odżywiania jako podstawowej zasady utrzymania dobrego stanu zdrowia i zapobiegania chorobom. Prowadzimy także działalność edukacyjną w zakresie wiedzy w dziedzinie zdrowego żywienia, jak również działamy na rzecz profilaktyki chorób, zwłaszcza związanych z rozwojem chorób cywilizacyjnych.

Jako fundacja wspieramy również działania proekologiczne, rolnictwo naturalne oraz zwiększamy świadomość społeczeństwa w tym zakresie. Propagujemy także rozwój turystyki ekologicznej, turystyki kulinarnej, jak również upowszechniania kultury i sztuki lokalnej oraz różnorodności kulturowej.

Zarząd Fundacji

Renata Stelmach

Renata Stelmach

Prezes Fundacji

Rada Fundacji

Wiesława Misterka

Przewodnicząca Rady Fundacji

Aleksandra Kucia

Członek Rady Fundacji

Małgorzata Adamska

Członek Rady Fundacji
Beata Chochla

Beata Bernady-Chochla

Członek Rady Fundacji

Renata Maślanka

Członek Rady Fundacji

''Czas i zdrowie to dwa cenne skarby, których nie rozpoznajemy i nie doceniamy dopóki się nie wyczepią'' - Denis Waitley

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, upowszechniamy wiedzę i najnowsze osiągnięcia w zakresie profilaktyki antynowotworowej. Organizujemy również wydarzenia lokalne, wyjazdy objazdowe, degustację oraz wczasy i obozy tematyczne.

Realizujemy także program wpierający działania propagujące sport i turystykę czynną, tworzenie infrastruktury w rejonach o bogatych walorach krajobrazowych, turystycznych i słabo rozwiniętej infrastrukturze.