Gmina Łabowa

Kościół w Łabowej
Kościół w Łabowej

Gmina Łabowa

Gmina Łabowa liczy 13 miejscowości.
Region ten cechuje duże zalesienie, co ma ogromny wpływ na nieskażoną przyrodę, świeże powietrze, piękny i urozmaicony krajobraz. Drzewostany chronione są w kilku rezerwatach tj. Barnowcu, Łabowcu, Łosiach i Uhryniu. Rezerwaty te są pierwszymi rezerwatami przyrody założonymi w Polsce. Ogromne znaczenie dla przyrody i dla nas ma fakt, iż prawie 50% powierzchni Gminy Łabowa, położona jest na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
Łabowa jest świetnym punktem wypadowym w pasmo Czarnuszki i Tokarni, na Szczyt Koziego Żebra w Beskidzie Niskim, jak również na Łabowską Halę a także do rezerwatu leśnego „Łabowiec” z buczyną karpacką jako jego osobliwością.

Łabowa powstała pod koniec XV wieku. Znaczny rozwój wsi obserwuje się od nabycia Łabowej przez ród Stadnickich. Wieś wówczas słynęła z czwartkowych jarmarków. Mieszkali tutaj obok siebie grekokatolicy, Polacy i Żydzi. Do dzisiaj oglądać możemy dawne chaty łemkowskie, zabytkowe kapliczki i cmentarz żydowski. Godna uwagi jest również późnobarokowa, najstarsza murowana na Łemkowszczyźnie cerkiew grekokatolicka z 1784 roku. We wnętrzu zachował się ikonostas i piękna polichromia wykonana przez artystę z Ukrainy Władysława Kryczewskiego. Budynek pokryty jest blaszanym dachem uformowanym nad kaplicami w kopuły, które ozdobione są pięcioma wieżyczkami z latarniami. Nad wszystkim góruje baniasty hełm wieży z latarnią.

Schronisko na Łabowskiej Hali
Czaczów