Aktualności, Warsztaty

Jubileuszowe Dni Dziedzictwa Kultury

30-sta edycja Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się pod hasłem „Połączeni Dziedzictwem „.

Co roku mieszkańcy Starego Kontynentu mogę bezpłatnie zwiedzić zabytki swojej okolicy oraz skorzystać z szeregu wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych . Tegoroczna 3-sta edycja Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się w Sądeckim Parku Etnograficznym pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego . Sądecki Park Etnograficzny jest wyjątkowym miejscem na mapie Małopolski które łączy dziedzictwo kulturowe wielu grup etnograficznych i etnicznych historycznej Sądecczyzny.

Certyfikowana przez Kapitułę Miodnego Szlaku, Osada Młyńska Pana Michała Winiarskiego będzie aktywnym uczestnikiem wydarzenia. W dniu 10 września 2022 w Skansenie w Nowym Sączu w sektorze budownictwa ludowego w młynie Michał Winiarski wraz z nadmłynarzem Ireneuszem Grelą przeprowadzą pokaz nakłuwania kamieni młyńskich częścią w ramach programu stypendialnego „mistrz-uczeń” pn. młynarstwo tradycyjne realizowane w ramach stypendium Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Poczucie przynależności do grupy i własnej tożsamości jest jedną z najistotniejszych potrzeb emocjonalnych człowieka. Dlatego tak ważne jest pielęgnowanie tych uniwersalnych i wspólnych wszystkim Polakom wartości, których nośnikiem jest dziedzictwo kulturowe.

Dziedzictwo łączy pokolenia.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w 2022 r.


Jubileuszowe Dni Dziedzictwa Kultury