Aktualności

Zapytanie ofertowe – LGD Perły Beskidu Sądeckiego

Zapraszamy firmy eventowe / reklamowe i inne posiadające doświadczenie oraz zaplecze
organizacyjne i osobowe, do składania ofert na kompleksową organizację 3 jarmarków ekologicznych i 3 warsztatów ekologicznych, na terenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego , wg. poniższego wzoru (pkt. 1-2).

1. Warsztaty ekologiczne przeprowadzone na terenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego.

 • wynajem sali na min 20 osób,
 • catering (woda, herbata, kawa, owoce),
 • materiały szkoleniowe (materiały edukacyjne, notesy, długopisy),
 • honorarium prowadzącego szkolenie,
 • wysłanie zaproszeń, przygotowanie ogłoszenia na stronę internetową oraz do mailingu,
 • dokumentację fotograficzną,
 • listy obecności,
 • ulotki informacyjno – edukacyjne,
  Zebranie min. 10 uczestników.

2. Jarmarki Ekologiczne przeprowadzone na terenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego.

 • wynajem miejsca na organizację jarmarków,
 • przygotowanie stoisk,
 • honorarium prowadzących prelekcje,
 • przygotowanie ogłoszenia na stronę internetową oraz do mailingu,
 • dokumentacja fotograficzna,
 • ulotki informacyjno-edukacyjne.

3. Termin wykonania usługi – do ustalenia.

4. Miejsce składania ofert:

a) pocztą na adres:

Fundacja Po Zdrowie Do Natury,

Kamianna 50, 33-336 Łabowa,

b) osobiście:

ul. Wiśniowieckiego 66, 33-300 Nowy Sącz,

c) drogą elektroniczną / emaila:
fundacja@pozdrowiedonatury.pl

5. Termin składania ofert: 19.01.2023.

6. Kryterium wyboru – 100% cena.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.