Aktualności

Dumni z „made in Małopolska” pochodzenie ma znaczenie

Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego .

Projekt opiera swój potencjał na tradycji , doświadczeniu mieszkańców i kreatywności .

Budowanie w świadomości odbiorców skojarzeń regionalnych marek z miejscem ich powstawania.

Partnerem projektu „made in Małopolska ” jest Miodny Szlak, który powstał z inicjatywy Fundacji Po Zdrowie Do Natury.

Fundacja Po Zdrowie Do Natury w ramach swoich zadań statutowych podejmuje szereg działań na rzecz lokalnej społeczności, osób zagrożonych wykluczeniem, osób z niepełnosprawnościami, ginących zawodów, aktywizacji zawodowej osób młodych oraz pozostających bez pracy.

Misją Miodnego Szlaku jest dbałość o tradycjnę ,bogatą kulturę i historię sądeczczyzny zamkniętą w lokalnych produktach twórców ludowych, lokalnych przewodników i przedsiębiorców związanych z Miodnym Szlakiem.

Miodny Szlak jest sercem lokalnej społeczności Ziemi Sądeckiej.

Jest to dla Nas duże uznanie i rekomendacja potwierdzona przez województwo małopolskie.

Dumni z „made in Małopolska” pochodzenie ma znaczenie