Aktualności, Warsztaty

Wystawa AgroNawojowa 2022


Wystawa AGRO NAWOJOWA 2022 połączona z Dożynkami Powiatu Nowosądeckiego

odbędzie się w sobotę i niedzielę 3 i 4 września w Nawojowej.

Ponad 400 wystawców z całej Polski od rolników, sadowników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, kół gospodyń wiejskich , twórców ludowych, producentów maszyn rolniczych, żywności ekologicznej, pszczelarzy po hodowców zwierząt a dla miłośników kultury ludowej czekają występy zespołów folklorystycznych.

Podczas Agro Nawojowa zaplanowany jest również redyk owiec oraz liczne konkursy z nagrodami połączone z powiatowymi dożynki.

Tu trzeba być !

Starosta Nowosądecki Pan Marek Kwiatkowski zna wystawę od podszewki gdyż organizował ją od 1996 roku jako Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i był jej organizatorem przez 13 lat . Aktualnie organizatorem wystawy jest Powiat Nowosądecki, Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej, oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej.

Współorganizatorami Agro Nawojowa 2022 jest 11 gmin z powiatu nowosądeckiego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa , Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Krakowa, a także Lasy Państwowe pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity a także Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego.

Fundacja Po Zdrowie Do Natury otrzymała zaproszenie od Starosty Nowosądeckiego Pana Marka Kwiatkowskiego na agroNawojowa 2022.

W dniach 3 i 4 września Miodny Szlak który powstał z inicjatywy Fundacji Po Zdrowie Do Natury w ramach promocji regionu, produktów, usług i inicjatyw Ziemi Sądeckiej będzie współuczestnikiem wystawy Agro Nawojowa 2022.

Miejsce wystawy: Nawojowa k. Nowego Sącza Obiekty Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej.

Godziny otwarcia wystawy:
03.09.2022 r. (sobota) 9:00 – 17:00
04.09.2022 r. (niedziela) 9:00 -17:00

Do zobaczenia na Miodnym Szlaku !

Wystawa AgroNawojowa 2022