Aktualności, Konkursy

Odkryj Innowacyjną Politykę Senioralną z Fundacją Po Zdrowie Do Natury

W dniu 26 października 2022 w Wydziału Nauk Inżynieryjnych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządu województwa Małopolskiego, stowarzyszenia MANKO oraz certyfikowanych użytkowników marki lokalnej Miodny Szlak , która powstała z inicjatywy Fundacji Po Zdrowie Do Natury celem odkrycia innowacyjnej polityki senioralnej .

Pani Marta Mordarska , Radna Województwa Małopolskiego inicjatorka Karty Seniora na terenie miasta Nowy Sącz wraz z Panem Łukaszem Salwarowskim ,Prezesem Stowarzyszenia MANKO przybliżyli uczestnikom spotkania cele i walory działań Stowarzyszenia w tym benefity z bycia posiadaczem Ogólnopolskiej Karty Seniora .

Polska jest najszybciej starzejącym się krajem w Europie . Seniorzy w społeczności lokalnej są niedocenionym potencjałem srebrnej gospodarki Polski. Seniorzy to dzisiaj ponad 10 mln osób czyli ponad 25 % ludności Polski. Stowarzyszenie MANKO wspiera samorządy w prowadzeniu polityki senioralnej poprzez program Gmina przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora .

Ogólnopolską Kartę Seniora posiada już ponad 500 000 Seniorów a honoruje ją ponad 3 000 firm.

Ponad 200 gmin przystąpiło do Programu Gmina Przyjazna Seniorom i wraz ze Stowarzyszeniem MANKO wydało lokalną edycję Ogólnopolskiej Karty Seniora , która działa w danej miejscowości i w całej Polsce.