Aktualności, Warsztaty

„Małopolska Pszczoła”2022

25 października 2022 roku w Kamiannej zrealizowano zadanie publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” 2022 w ramach Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi .

Obszar w Kamiannej , na którym realizowano zadanie jest ogólnodostępny i charakteryzuję się zróżnicowanym ekosystemem.

Celem projektu „Małopolska Pszczoła „jest

  • czynna ochrona różnorodności biologicznej na terenie Województwa Małopolskiego, poprzez m.in. zapylanie przez pszczoły oraz oddziaływanie zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne Małopolski, w tym rośliny stanowiące bogactwo genetyczne regionu, w szczególności poprzez nasadzenia roślin miododajnych;
  • edukacja ekologiczna m.in. poprzez prowadzenie szkoleń i edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających i ich zastosowania jako tradycyjnej formy gospodarowania na obszarach wiejskich;
  • promocja postaw ekologicznych oraz idei zrównoważonego rozwoju, m.in. poprzez wydawanie publikacji, promocję w mediach oraz Internecie, organizację imprez plenerowych, warsztatów w tematyce ochrony bioróżnorodności;
  • dbałość o ekologiczny charakter ekosystemów, dla których pszczoły odgrywają kluczową, służebną rolę.

W ramach projektu „Małopolska Pszczoła ” zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu ochrony bioróżnorodności .

Pan Jan Borzęcki z Pasieki Hobbistycznej W. J Borzęccy przeprowadził warsztaty na temat :

„Rola zapylaczy w środowisku naturalnym. Ochrona i dobre praktyki służące zapylaczom”

„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego „