Aktualności, Warsztaty

Fotoreportaż z 3 jarmarków z zakresu kultywowania i upowszechniania tradycji i dziedzictwa kulturowego obszaru Beskidu Sądeckiego na terenie działania LGD Perły Beskidu Sądeckiego .

W dniach 9 czerwiec (piątek ), 2 lipiec (niedziela) , 23 lipiec (niedziela) 2023 odbył się cykl 3 jarmarków: z zakresu kultywowania i upowszechniania tradycji i dziedzictwa kulturowego obszaru Beskidu Sądeckiego na terenie gminy partnerskiej Fundacji Po Zdrowie Do Natury , Gminy Muszyna .

Na jarmarkach odbyły się prelekcje pn. :

Prelekcja nr. 1 : „Powstawanie miodu czyli dzieło małych pszczółek „(powstawanie miodu , proces odbierania miodu przez pszczelarza , konfekcjonowanie miodu )

Prelekcja nr. 2 :” Skład miodu ” (skład miodu ,pyłek w miodzie, przewodność elektryczna w miodzie )

Prelekcja nr. 3 : „Miód nie zawsze taki sam „(zafałszowania miodu , krystalizacja miodu, czy zioło miód to też miód ?! )

Oprócz prelekcji podczas jarmarków, zostały zaprezentowane wyroby i usługi nawiązujące w sposób bezpośredni do tradycji i dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru Beskidu Sądeckiego. Podczas jarmarków konsumenci mogli uzyskać informację jak chronić siebie przed zafałszowaniem miodu. .Regionalne Jarmarki na Miodnym Szlaku zostały zorganizowane na terenie Gminy Partnerskiej Fundacji Po Zdrowie Do Natury ( Gminy Muszyna).Podczas Jarmarków przed Dworem Starostów w Muszynie zostały zapewnione materiały informacyjno-promocyjne w formie ulotki promującej niniejszy projekt.

Projekt został zrealizowany w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie „. Operacja pn. „Organizacja 3 jarmarków i 3 warsztatów kultywujących i upowszechniających tradycję i dziedzictwo kulturowe obszaru Beskidu Sądeckiego , mająca na celu: Zachowanie dziedzictwa lokalnego . Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania : „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.