Aktualności, Warsztaty

Fotoreportaż z 3 warsztatów z zakresu kultywowania i upowszechniania tradycji i dziedzictwa kulturowego obszaru Beskidu Sądeckiego na terenie działania LGD Perły Beskidu Sądeckiego .

W dniach 9 czerwiec (piątek ), 2 lipiec (niedziela) , 23 lipiec (niedziela) 2023 odbył się cykl 3 warsztatów : 1-warsztaty z darów lasu , 2 – warsztaty ceramiki, 3 warsztaty – snycerstwa z zakresu kultywowania i upowszechniania tradycji i dziedzictwa kulturowego obszaru Beskidu Sądeckiego .

Podczas warsztatów uczestnicy mogli zapoznać się z tematyką kultywowania i upowszechniania tradycji i dziedzictwa kulturowego obszaru Beskidu Sądeckiego, nie tylko w sposób teoretyczny (wykłady), ale również poprzez pracę w grupach i aktywne zaangażowanie. Podczas warsztatów zostały zapewnione materiały informacyjne promujące Beskid Sądecki w formie ulotki .

Projekt został zrealizowany w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie „. Operacja pn. „Organizacja 3 jarmarków i 3 warsztatów kultywujących i upowszechniających tradycję i dziedzictwo kulturowe obszaru Beskidu Sądeckiego , mająca na celu: Zachowanie dziedzictwa lokalnego . Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania : „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.