Konferencje

Za nami V Krajowa Konferencja Apiterapii w Kamiannej

Za nami V Krajowa Konferencja Apiterapii w Kamiannej

18.11.2023 roku w Kamiennej odbyła się V Krajowa Konferencja Apiterapii. W wydarzeniu brali udział specjaliści, naukowcy i lekarze specjalizujący się w dziedzinie apiterapii, podzielili się swoją wiedzą i wynikami z lekarzami, pszczelarzami oraz miłośnikami miodu i pszczół.

Konferencję zorganizowała Fundacja Po Zdrowie Do Natury wraz z Polską Fundacją Apiterapii. Główny patronat konferencji objął Marek Kwiatkowski- Starosta Nowosądecki. Partnerami były Lasy Państwowe , Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencja zorganizowana była przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Uroczyste otwarcie konferencji poprowadziła Renata Stelmach prezes Fundacji Po Zdrowie Do Natury. Wspomniano również o Księdzu Ostachu, który zapoczątkował w latach 60-tych apiterapię w Kamiannej.

Wykłady prowadzili Profesor Artur Stojko który mówił o wykorzystaniu produktów pszczelich w medycynie, Dr Paweł Ramos przedstawił analizę zafałszowanych miodów z wykorzystaniem najnowszych technik analitycznych, dr Agata Kabała-Dzik poprowadziła wykład o właściwościach przeciwnowotworowych produktów pszczelich w badaniach in-vitro, a dr Joanna Jaworska przedstawiła analizy jakościowe polskich miodów za pomocą spektroskopu magnetycznego rezonansu jądrowego.

Konferencja i wykłady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem sala konferencyjna była całkowicie zapełniona a wykład on-line live oglądało ponad 500 osób. Po konferencji nie było końca pytaniom słuchaczy. Wiedza i informacje przekazane przez prowadzących była ogromna.

Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, lekarzom, pszczelarzom, zgromadzeniom, fundacjom, Dziękujemy władzom lokalnym i regionalnym za przybycie i udział w konferencji m.in. Wójtowi gminy Łabowa Marcie Słaby, zastępcy wójta Sławomirowi Rybarskiemu, Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Pawłowi Szczygło, który poprowadził prelekcję na temat pszczół w lesie i inicjatyw Lasów Państwowych w aspekcie wsparcia pszczół do zasiedlania lasów.

Dziękujemy mediom, rozgłośniom radiowym i telewizji Polskiej za przygotowanie materiału z konferencji.

Kamianna zawsze miodem płynęła i dzięki nowym inicjatywom będzie w dalszym ciągu ją kontynuowała. Dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu Fundacji Po Zdrowie Do Natury i Polskiej Fundacji Apiterapii Miodowa Klinika będzie czerpała wiedzę i umiejętności aby leczyć produktami pszczelimi.

Link do konferencji: Miodny TV | Miodny Szlak